Sąmoningumo lygiai 3D, 4D, 5D

Eidami per dvasinio pabudimo procesus, anksčiau ar vėliau susiduriame su tuo, kad atrodo, kad yra daugiau dimensijų nei viena realybė, kurioje gyvename, ir kad mes tai gerai žinome. Mes pradedame abejoti savo gyvenimu ir tai, kas anksčiau buvo tiesa mums visiems, staiga pradeda byrėti.

Mes nebe tokie tikri, ar iš tikrųjų gyvename realybėje, ar ji yra tokia tikra. Aukštesniųjų dimensijų energijos mus kviečia. Mes pradedame rezonuoti su jomis ir einame ieškoti daugiau informacijos apie tai, kas mes iš tikrųjų esame.

Mes sužinome apie universaliąsias energijas ir įvairius dažnius ir tai, ką iš tikrųjų reiškia pakilimas (ang. shift): tai energetinis poslinkis iš 3D į 5D, pakeliant mūsų vibraciją į daug aukštesnį lygį ir paverčiant žemus baimės dažnius besąlygiška Meile iki taško, kuriame nelieka jokios baimės. Mes susiduriame su daugybe informacijos ir daug ko mokomės apie save, Visatą ir žmoniją. Klausimas, kuris dažnai mums kyla iš pradžių, yra tai, kaip atskirti dimensijas.

3D REALYBĖ

Gyventi 3D realybėje reiškia, kad pasaulį matome fiziškai. Mes naudojame penkis pojūčius, o mūsų mintys nėra svarbios, kai reikia gyventi realiame pasaulyje. Esame identifikuojami pagal tai, kaip atrodome, kokį turime darbą, automobilį, ir pagal žmones, kurie mus supa. Daiktai suvokiami kaip gerai ar blogai, o gyvenimas yra konkurencija. 3D būsena teikia daug džiaugsmo, tačiau skausmą ir gilesnes emocijas gali būti sunku suvaldyti. 

Trečiojoje dimensijoje mes bijome prarasti kontrolę. Mes bijome būti neužtikrinti ir nebūti pakankamai geri. Mes nepasitikime žmonėmis, nes jie gali atimti mūsų turtus. Taigi mes stengiamės pasiekti valdžią virš kitų, kad būtume tvirtesnėje pozicijoje. Mes tikime, kad esame atskirti nuo Dievo ir nuo visų ir visko. Mes tikime, kad mirtis yra kažkas skausmingo, tamsaus ir baigtinio. Mes tikime, kad gyvename vieną gyvenimą. Manome, kad turime sunkiai kovoti už savo gerovę. Manome, kad meluoti galima, nes visi tai daro šiame žaidime. Mes tikime tam tikrais vyrų ir moterų vaidmenimis. Vyrai yra stiprūs tiekėjai ir kovotojai, moterys – silpnos prižiūrėtojos. Pastaraisiais dešimtmečiais tai pasikeitė su moteriškumo augimu, tačiau tikroji vyriškoji ir moteriškoji prigimtis vis dar nėra visiškai suprantama. Kalbant apie santykius ir seksą, mes tikime, kad negalime būti pilni be kito žmogaus. Mes tikime, kad mums reikia kažko kito, kad būtume laimingi ir sveiki. Mes patiriame džiaugsmą kai įkvepiame gamtos grožį ar jį pajaučiame seksualinio orgazmo metu. Tai yra reti atvejai, kurie mus įtraukia į DABAR. Vienintelė vieta, kur ego nėra. Esame taip įpratę prie ego, kad neabejojame, ar normalu, kad visą savo laiką praleidžiame praeityje ar ateityje. Nematome, kad vienintelė tikra vieta būti DABAR.

Trečiosios dimensijos žmonės labai trokšta fizinio sekso, nes tai yra vienintelė galimybė jiems pajusti vyriškos ir moteriškos energijos susiliejimą tobulai išlaikant pusiausvyrą. Tai yra pagrindinė šio noro priežastis. Trečioje dimensijoje mes nesuprantame, kad būtent čia atsiranda partnerio poreikis. Mes nesuprantame, kad galime sukurti šią visumą patys. Trečiojoje dimensijoje mes niekada neišmokstame mylėti savęs. Priešingai, mes buvome išmokyti manyti, kad tai egoistiška. Mylėti save yra egoistiškas mąstymas ir tai, kas palaiko mumyse esančią tuštumą.

Energetiškai trečioji dimensija yra labai žemos vibracijos vieta ir sustiprina atsiskyrimo, dvilypumo ir laisvos valios iliuziją. 3D realybėje yra tik viena laiko juosta ir mes gyvename su linijinio laiko ego-proto konstrukcija ir iliuzija. Aukštesnysis mūsų Aš nėra integruotas į fizinį kūną, nes jis negali valdyti žemo dažnio. Jis yra susijęs su mumis per mūsų dvasinį kūną, bet kai mūsų energijos centrai yra užblokuoti, vargu ar jis gali per mus patekti. Tai sukelia įsitikinimą, kad esame atskirti nuo Dievo/ Šaltinio ir kad tai yra išorinė būtybė / jėga.

3D realybėje mes iš tikrųjų manome, kad mūsų gyvenimas grindžiamas sutapimais ir nėra likimo, nes mes nežinome savo tikrosios tapatybės – dvasinės būtybės fiziniame kūne, kenčiančios nuo amnezijos. Įsikūniję į trečiąją dimensiją, mes pamirštame, kas esame iš tikrųjų, ir esame ego prote, kuris tarnauja tik šiam įsikūnijimui. Jis negali atsiminti nė vieno ankstesnio mūsų gyvenimo. Tik mūsų ląstelių struktūra ir DNR neša prisiminimus apie mūsų šeimą, ir mūsų Siela / Aukštesnysis Aš žino apie savo išgyvenimus praeityje. Kol ego protas vadovauja ir mūsų Širdys uždarytos, ryšys su mūsų Siela dažniausiai yra užblokuotas. Bendravimas su savo Aukštesniuoju Aš ir aukštesniosiomis sferomis gali būti jaučiamas, o ne suprantamas racionaliu protu. Ego protas nesugeba perdirbti tokio energijos kiekio. Kol esame atkirsti, negalime jausti tiesos, manome, kad mūsų ego protas turėtų būti lyderis, nes jis yra toks protingas. Taip mes patys save atitoliname save nuo tikrojo Aš ir laikomės iliuzijų. Kiekvieną kartą, kai pajaučiame savo intuiciją ir ji išreiškia savo tiesą, ego protas sušunka: „Įrodyk!“

Taigi vėl užsidarome, nes nesugebame įrodyti, ką jaučiame. Mes ir toliau bėgiojame akli, bandydami išsiaiškinti, kaip gyvenimas veikia ir ką mes iš tikrųjų darome. Mes tikime, kad atsakymus į savo laimės paieškas randame išorėje, už mūsų ribų. Mes prisitaikome prie žaidimo ir priimame 3D iliuzijas kaip savo realybę, nes visi taip daro. Mes slopiname klausimus apie savo tikslą, tikrąją kilmę ir talentus bei dovanas. Jei garsiai išsakytume savo abejones ir tikruosius norus, mes tiesiog būtume laikomi beprotiškais ir nerealiais svajotojais. Taigi mes tiesiog laikomės sistemos, nesuvokdami, kad esame pavergti, nes mūsų ego protas yra užprogramuotas visokiais klaidingais įsitikinimais. Mes nematome, kad visa sistema yra netikra matrica, pagrįsta baime. Kol žmonės baiminasi, galime juos kontroliuoti ir užsidirbti pinigų.  Draudimas, farmacija ir mada yra tik keli pavyzdžiai, kaip uždirbama daug pinigų, atsižvelgiant į mūsų baimes. Ir mes turime uždirbti vis daugiau pinigų, kad galėtume kompensuoti tas baimes. Mes manome, kad turime pagerinti savo statusą. Turime apsaugoti tai, ką pasiekėme, ir dar labiau stengtis būti pasirengusiems blogesniems laikams. Trečioje dimensijoje galvojame neigiamas mintis ir nepasitikime visais ir viskuo.

Dvilypumo iliuzija trečiojoje dimensijoje leidžia mums patirti šviesą ir tamsą, gerą ir blogą, džiaugsmą ir neviltį. Mes turime pasirinkimą veikti kaip šventieji ar demonai. Tai iš tikrųjų yra vienintelis pasirinkimas, kurį turime: Meilė ar baimė. Šviesa ar tamsa. Būtent tai mums leidžiama pasirinkti laisva valia. Kol renkamės baimę, mes kartojame savo išgyvenimus ir modelius, kol išmokstame pasirinkti Meilę. Tai yra trečiosios dimensijos grožis. Išmokę visam laikui pasirinkti Meilę, pasiekiame tai, ką dvasinis pasaulis vadintų „nušvitimu“, nes mūsų dažnis žymiai padidėja. Mes liekame šviesos ir Meilės lauke (ir čia jau 5D). Tokiu būdu mes peržengiame savo ego-proto ribas. Mes išmokstame leisti savo Širdžiai ir Sielai perimti lyderio poziciją, paverčiantį savo ego laisva Dvasia. Mes sužinome, kaip veikia universaliosios energijos ir kaip galime sukurti savo realybę. Suprantame, kad vairą visą laiką turėjome priešais save. Mes to tiesiog nematėme. Sužinome, kad nėra nei aukų, nei nusikaltėlių. Yra tik mokytojai / veidrodžiai, kurie padeda mums pamatyti tai, ką turime pamatyti patys, ir padeda mums augti. Nereikia laukti, kol numirsime, kad išeitume į šviesą. Tai galime padaryti būdami žmogaus kūne.

Tačiau tie kurie gyvena 3D būsenoje, neturi jokio noro suprasti gilesnių gyvenimo prasmių ar pasiekti aukštesnio dvasingumo lygio. Jie džiaugiasi būdami materialiame pasaulyje.

4D REALYBĖ

Tai apibūdinama kaip „vartai“ į kitą sąmonės lygį – 5D būseną. Gyvendami šioje realybėje mes daug geriau suprantame, kad kažkas yra „ten“ ir kad mes visi turėtume susisiekti vienas su kitu. Mes labiau pasikliaujate savo mintimis ir sapnais nei savo penkiais pojūčiais ir manome, kad gyvenime yra daugiau nei galime fiziškai pamatyti. Žinome, kad svarbu tai, ką dedame į savo kūną, ir esame linkę gyventi sveikiau. Mes užjaučiame ir mums lengva parodyti empatiją kitiems. Mes tikime, kad esame gimę su tikslu, dažnai esame susieti su aplinka ir naudojamės savo šeštuoju pojūčiu. Norime žinoti, ką Visata gali pasiūlyti, ir tikime, kad mes visi čia esame dėl priežasties.

Ketvirtoji dimensija yra ir sapnų pasaulis. Jis taip pat vadinamas astraliniu planu. Tai yra dimensija, kuri yra mažiau tanki ir daug sklandesnė nei trečioji dimensija, tačiau vis dar turi tik vieną laiko juostą, talpina dvilypumo, ego iliuziją, todėl baimė gali egzistuoti ir čia. Bet linijinis laikas čia tampa daug sklandesnis. Įsivaizduokite, kad tai yra energijos srautas, talpinantis visus tam tikro laiko juostos įvykius – tą pačią laiko juostą, kuri yra ir trečiojoje dimensijoje. Paprastai šioje dimensijoje mes lankomės natūraliai naktį. Mūsų sapnų būsenose viskas yra įmanoma. Pelę galima paversti liūtu, mes galime skristi ar kvėpuoti po vandeniu, galime būti daugelyje vietų tuo pačiu metu ir kalbėtis su keisčiausiais padarais. Galime keliauti į praeitį ir į ateitį. Patyrę astraliniai keliautojai gali pasiekti šį planą ir dienos metu. Tai yra dimensija, kuriuo keliavo šamanai ir senovės civilizacijos, norėdami sužinoti daugiau ir prisijungti prie dvasinių sferų. Šios kelionės suteikė jiems galimybę patekti į požeminį ir viršutinį pasaulį.

Atsižvelgiant į energetinę žmonių vibraciją, keliavimas astralinėje plokštumoje gali būti labai mylintis ir jaudinantis arba labai bauginantis. Keliavimas astraliniu lygmeniu gali būti labai įžvalgus, norint sužinoti daugiau apie save, apie tikslą ir apie savo baimes, nes čia galime artimai keistis informacija su savo Aukštesniuoju Aš.

5D REALYBĖ

Būdami 5D žinome, kad mes visi esame susiję ir nėra tokio dalyko, kaip geras ar blogas, yra tik patirtis, kurios turėtume išmokti ir iš kurios turime augti. Kiekvienas žmogus turi aukštesnį tikslą ir mes galime lengvai pamatyti didesnį vaizdą. Visatoje yra viskas apie Meilę ir ryšį. Mes visi esame lygūs ir asmeninis turtas nėra svarbus. Mūsų darbas yra gyventi autentišką savo gyvenimą kuo autentiškiau ir jausti gilų ryšį su Motina Gamta ir žvaigždėmis. Mes turime labai stiprų intuicijos jausmą ir tikime (ar bendraujame su) angelais, dvasiniais gyvūnais.  5D – tai ir pilnas įžengimas į savo Sielos dovanas, bei ryšys su Dvasia.

Iš visų aukštesniųjų dimensijų penktasis matmuo yra paskutinis iš grynos šviesos ir besąlyginės Meilės, t.y. Šaltinio energijos. Fizinis egzistavimas šioje plokštumoje vis dar įmanomas, nors kūnas yra lengvesnis ir skirtingos ląstelės struktūros. Kai fizinis kūnas yra visiškai pertvarkytas į šią struktūrą, skausmo nėra. Nėra baimės. Mūsų Aukštesnysis Aš yra visiškai integruotas į mūsų fizinį kūną ir perėmė vadovavimą. Pirmas kartas, kai jūsų Aukštesnysis Aš visiškai persikelia į fizinį kūną, yra gana stulbinantis. Tai yra intensyvus energingas besąlyginės Meilės srautas ir viskas jaučiasi lengvai. Prieš Aukštesniajam Aš visiškai įsitvirtintų fiziniame kūne, reikia pabaigti visų kūnų išgydymą (psichinio, emocinio ir fizinio; išgydymą = atsiminti mūsų visumą).

Kai neabejosite visuotiniu srautu ir tiesiog pasitikite savo kelione tuomet suprasite, kad jūsų Aukštesnysis Aš yra integruotas. Jau nebejausite poreikio kištis ar valdyti tą srautą. Penktoje dimensijoje visi mūsų veiksmai yra pagrįsti Meile. Tai yra vienybės plokštuma, kurioje jaučiame ryšį su visais ir viskuo, kas mus supa, įskaitant ir Šaltinio energiją. Penktoje dimensijoje mes gyvename Vienybės sąmonėje, tačiau vis tiek pripažįstame save individais kaip visumos dalį.

Šiame plane mes prisimename, kas mes iš tikrųjų esame, ir suprantame savo amžinąją Sielą. 5D viskas vyksta be pastangų, nes mes iš naujo atrandame, kad Visuotinė energetinė tėkmė mus visada veda tobulai. Nėra jokių ribų. Mes gyvename visiškoje laisvėje ir autentiškume. Mes besąlygiškai dalijamės. Kadangi nėra baimės, nėra ir senėjimo, ir ligų. Mes gyvename tol, kol norime, kol nusprendžiame palikti kūną. Tai vyksta sklandžiai ir be jokio skausmo.

Gyventi 5D reiškia gyventi iš Širdies. Mes jungiamės per savo Širdį ir galime jausti ryšį ir Meilę akimirksniu. Penktoje dimensijoje mūsų seksualiniai norai keičiasi, kai pasiekiame vidinę vyriškos ir moteriškos energijos pusiausvyrą. Seksualinę energiją galima patirti be fizinio kontakto su aplinkiniais. Juos gali sukurti pats asmuo. Todėl seksas nebevyksta dėl poreikio ar geismo, bet tampa pasidalijimu tarp dviejų sveikų žmonių, kurie rezonuoja tame pačiame energetiniame lygmenyje.

Kai kas nors padidina savo dažnį į 5D lygį, grįžti į žemesnius matmenis nebeįmanoma, nebent Siela tai sąmoningai pasirenka.  5D žmonės yra atsparūs žemiems dažniams, nes nėra rezonanso. Jie nepritraukia jokios tamsos ir gyvena šviesoje. Visi išgyvenimai yra apimami dėkingumo, nes Siela žino, kad viskas turi savo paties augimo ir sąmonės plėtimo tikslą. Ryšys su angeliškomis būtybėmis, protėviais, dvasiniais vedliais tampa lengvas ir yra integruotas į kasdienę patirtį. Mes gauname informaciją tiesiogiai iš Šaltinio ir tampa įmanoma telepatija, teleportacija ir telekinezė. Mes suprantame, kad esame Šaltinio aspektas ir, kad niekada nebuvome atskirti. Penktoji dimensija yra gilaus pasitikėjimo ir vidinio žinojimo, kad viskas vyksta tobulai, dimensija. Šiame plane mes išmokstame eiti su srautu ir leisti Šaltiniui veikti per mus kuriant stebuklus. Nereikia būti teisingam 5D, nes nėra ego. Mūsų ego peraugo į laisvą Dvasią ir dirba kartu su kūnu ir Siela. Mes žinome, kad mūsų šviesa šviečia taip ryškiai, kad ji automatiškai sugeria tamsą.

5D srityje mes gyvename pagal visuotinius energetikos dėsnius, žinodami, kad mes kuriame tai, ką galvojame. Nėra jokių žmogaus sugalvotų taisyklių ar įstatymų, nes žmonės visiškai pasitiki energetiniu srautu ir tuo, kur jis eina ir veda. Nereikia nei turto, nei statuso, nes nėra konkurencijos ir nėra ko lyginti. Viskas tampa besąlygišku pasidalinimu. Mes tiesiog esame. Mes mylime save ir vertiname savo individualumą kaip visumos dalį. Kai mes nuolat gyvename 5D, mes esame nušvitimo būsenoje. Nenuostabu, kad 5D vadinamas rojumi ant Žemės.

39700495_2086357578049873_3235015911907786752_o
Aš sakau, kad vaivorykštė tai yra 4D – tiltas tarp Žemės ir dangaus

Iš visų šių 3 sąmonės būsenų nė viena nelaikoma nei geresne, nei blogesne, nes kiekviena Siela turi savo kelionę, kurią reikia patirti, ir savo priežastis kodėl pasirinko, iš kurios būsenos gyventi.

Kiekvienas savo kelionėje, ir dvasinė kelionė yra labai individuali, klausyk savo tiesos.

Su Meile ~

Flow In Glow | Žydrūnė

2 thoughts on “Sąmoningumo lygiai 3D, 4D, 5D”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: